Що таке SWOT аналіз та як його корректно проводити

Що таке SWOT аналіз та як його корректно проводити

У рамках аналітичних операцій використовуються кілька різних інструментів та технік. Маркетингова стратегія та загальна бізнес-стратегія іноді включають SWOT аналіз як інструмент або підхід до управління бізнесом. SWOT аналіз був розроблений у середині XX століття бізнес-консультантом Альбертом Хамфрі. Він наразі є одним із найпоширеніших методів саморозвитку, що використовуються в корпоративному секторі. Він використовується для детальної оцінки того, наскільки добре бізнес керує своїми внутрішніми та зовнішніми аспектами, що зрештою сприяє покращенню або погіршенню організації.

Згідно з BABOK, “SWOT аналіз є простим, але ефективним інструментом, який використовується для оцінки сильних та слабких сторін організації, ії можливостей та загроз відносно внутрішніх та зовнішніх умов”.

Чотири компоненти SWOT аналізу

SWOT є абревіатурою від сильні сторони (Strengths), слабкі сторони (Weaknesses), можливості (Opportunities) та загрози (Threats). Аналіз може бути виконаний у формі простого списку, але найпопулярнішим підходом є використання SWOT діаграми.

Сильні сторони (S): Сильні сторони – це внутрішні якості, які притаманні компанії і відрізняють її від конкурентів. Це можуть бути такі речі, як міцна репутація бренду, талановитий персонал, передові продукти або послуги, ефективні процеси або постійні клієнти.

Слабкі сторони (W): Внутрішні елементи, які негативно впливають на організацію, є основною темою цього розділу. Це може включати в себе відсутність необхідних інструментів, недостатні знання або уміння, неефективні процеси. Виявивши свої недоліки, компанія може покращити свою загальну продуктивність.

Можливості (O): Це зовнішні елементи, які можуть бути використані для отримання конкурентної переваги. Поява нових технологій, зміна тенденцій на ринку або створення нових потенційних ринків для товару чи послуги – це все є прикладом можливостей.

Загрози (T): Зовнішні елементи, що підривають успішність організації, відомі як загрози. Конкуренція з боку існуючих або нових конкурентів, зміни правил, економічний спад або зміни у поведінці чи смаках споживачів – ось декілька прикладів загроз.

Можливості та загрози в свою чергу створюють умови для виявлення сильних та слабких сторін у SWOT аналізі.

Як провести SWOT аналіз

Далі наведені кроки для проведення SWOT аналізу:

 1. Встановіть границі: Дуже важливо визначити ціль перед проведенням SWOT аналізу. Це може бути конкретний продукт, відділ компанії або вся компанія в цілому.
 2. Зберіть інформацію: Зберіть дані про внутрішнє та зовнішнє середовище, з яким стикається організація. Дослідіть ринок, споживачів, конкурентів, постачальників та дистриб’юторів.
 3. Виявіть сильні сторони: Виявіть ключові вміння організації, унікальна торговельна пропозиція та ресурси, які можуть дати їй перевагу над конкурентами. Це можуть бути такі характеристики, як добре відомий бренд, стійкі фінансові показники, унікальні пропозиції продуктів або висококваліфікований персонал.
 4. Виявіть слабкі сторони: Визначте сфери, де організація не має конкурентної переваги, наприклад нестача фінансових ресурсів, застарілі технології, поганий менеджмент або низький моральний дух персоналу.
 5. Виявіть можливості: Визначте зовнішні фактори, такі як зростаючий ринок, зміна уподобань споживачів або технологічний прорив, які можуть створити перспективи росту.
 6. Виявіть загрози: Визначте зовнішні фактори, такі як посилення конкуренції, економічний спад, зміни в законодавстві або розвиток технологій, які можуть перешкоджати зростанню організації.
 7. Проаналізуйте результати: Дослідіть списки переваг, недоліків, можливостей та загроз і шукайте паралелі та зв’язки.
 8. Розробіть стратегії: Використовуйте результати SWOT аналізу для створення планів, які максимізують сильні сторони та можливості компанії, водночас знижуючи вплив її слабких сторін і загроз.
 9. Переглядайте та вносьте зміни: SWOT Аналіз – це постійний процес. Для того щоб відповідати до змінюючогося внутрішнього та зовнішнього середовищ, його слід постійно переглядати й оновлювати.

Після об’єднання концепцій на SWOT-діаграмі, виникає дві перспективи:

 • Співвіднести можливості та сильні сторони.
 • Трансформувати слабкі сторони та загрози в сильні сторони або можливості.

SWOT аналіз може допомогти компаніям виявляти області для росту чи розроботи план для максимізації сильних сторін і можливостей, водночас знижуючи свої слабкі сторони і загрози, задопомогою вищенаведених процесів.

Рекомендовані запитання для проведення SWOT аналізу

Під час проведення SWOT аналізу, слід мати на увазі наступні питання:

Сильні сторони:

 • Які особливі вміння та ресурси є у розпорядженні компанії?
 • Які переваги надають товари або послуги компанії?
 • Які є основні конкурентні переваги організації?
 • Які переваги мають культура, бренд і репутація компанії?

Слабкі строни:

 • Що потрібно покращити всередині компанії?
 • Які обмеження або виклики стоять перед компанією?
 • В яких напрямках компанія відстає від своїх конкурентів?
 • Які недоліки є у культурі, бренді та репутації компанії?

Можливості:

 • Які є нові тенденції та можливості в галузі, якими може скористатися компанія?
 • Які перспективні напрями існують для розвитку і зростання?
 • Які нові ідеї або технології може використати компанія для підвищення своєї продуктивності?
 • Якими регуляторними змінами може скористатися компанія на свою користь?

Загрози:

 • Які зовнішні фактори або тенденції на ринку становлять загрозу для організації?
 • Чи є нові або існуючі конкуренти, які можуть вплинути на позицію організації на ринку?

Відповідаючи на ці питання, компанія може отримати глибоке розуміння своїх внутрішніх і зовнішніх аспектів і розробити план, який використовує її переваги, зменшує недоліки, користується можливостями і нейтралізує загрози.

До теми – Що робить бізнес-аналітик під час діскавері-фази: аналіз потреб клієнта.

Кейс: Система електронного медичного запису

Бекграунд: Електронна система охорони здоров’я (ЕОЗ) є цифровим інструментом, що дозволяє провайдерам медичних послуг документувати та управляти інформацією про стан здоров’я пацієнтів, наприклад медичними історіями, результатами тестів, списком медикаментів та іншими важливими данними. Система ЕОЗ призначена для заміни паперових записів і покращення якості та ефективності надання медичних послуг.

Контекст: Організація з охорони здоров’я, наведена в цьому прикладі, є системою охорони здоров’я, яка на даний момент використовує паперові медичні записи. Організація визнає необхідність переходу до системи ЕОЗ з ціллю покращення безпеки пацієнтів та якості медичної допомоги, оптимізації процесів документування та зберігання записів, а також кращої координації медичної допомоги між провайдерами медичних послуг.

Сильні сторони:

·       підвищення якості лікування та безпеки пацієнтів;

·       спрощення процедур зберігання та документування записів;

·       покращення міжпрофесійної координації медичної допомоги

Слабкі строни:

·       високі витрати на встановлення та підтримку;

·       можливі затримки у роботі під час переходу на нову систему;

·       деякі медичні працівники опираються змінам

Можливості:

·       покращені аналітичні дані для прийняття клінічних та організаційних рішень;

·       покращена комунікація та залучення пацієнтів;

·       зростання продуктивності та ефективності

Загрози:

·       загроза кібербезпеки;

·       можливі порушення безпеки даних або втрата приватних даних пацієнтів;

·       можливі проблеми з дотриманням правових та регуляторних вимог

 

Зрештою, цей SWOT аналіз допомагає компаніям з охорони здоров’я краще зрозуміти переваги, загрози та складнощі, пов’язані з впровадженням системи ЕОЗ.

Коли ж використовувати SWOT аналіз

SWOT аналіз може бути корисним при багатьох нагодах, включаючи стратегічне планування, маркетинг та управління ризиками. Однак, в деяких випадках він може бути недоцільним або неефективним. Нижче наведено деякі рекомендації щодо того, коли варто і коли не варто використовувати SWOT аналіз.

Коли використовувати SWOT аналіз:

 • коли необхідно зрозуміти як внутрішні, так і зовнішні аспекти, які впливають на об’єкт аналізу;
 • при розробці нової стратегії, бізнес-плану або продукту;
 • під час аналізу позиції на ринку або сили конкурентів;
 • під час оцінки переваг і недоліків певного варіанту або напрямку дій.

Коли не використовувати SWOT аналіз:

 • коли існує детальне розуміння як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, що впливають на об’єкт аналізу;
 • коли фокус зосереджений лише на окремій частині компанії, а не на всій її діяльності або бізнес-стратегії;
 • коли недостатньо часу для проведення повного дослідження і потрібно швидко прийняти важливе рішення;
 • при вивченні середовища що є складним чи швидко змінюється, можуть знадобитися більш передові інструменти і методи.

Загалом, SWOT аналіз може бути корисним методом для вивчення детальної інформації та розробки ефективних планів, проте важливо використовувати його правильно і відповідно до нагоди.

Зверніть увагу 50 питань з співбесіди для бізнес-аналітиків (Частина 1)

SWOT аналіз є потужним методом оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів компанії. За допомогою цього інструменту компанії можуть знайти можливості для зростання і розвитку, одночасно зменщуючи ризики та слабкі сторони. У процесі аналізу визначаются границі, збирається інформація, визначаються сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози, аналізуються результати, розробляються плани, також аналіз регулярно переглядається і оновлюється. Компанія може створити стратегії для використання своїх сильних сторін і можливостей, одночасно мінімізуючи слабкі сторони та загрози, відповідаючи на рекомендовані запитання і маючи повне усвідомлення як своїх внутрішніх, так і зовнішніх аспектів. Підсумовуючи, SWOT аналіз може бути ефективним інструментом для досягнення цілей компанії і прийняття зважених рішень.

Оригінальна стаття – What Is SWOT Analysis and How to Do It Correctly від Anastasiia Strielkina, переклад Катерина Стригунівська, ревью – Іван Вільчавський, зображення з оригінальної статті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: