Техніки Бізнес Аналізу – Пріоритезація

Техніки Бізнес Аналізу - Пріоритезація

Пріоритетність фіч (feature) та user story (історій користувачів) важливі для бізнес-аналітиків у проєкті з кількох причин:

 1. Відповідність бізнес-цілям: Бізнес-аналітики (БА) відіграють ключову роль в узгодженні проекту із загальними бізнес-цілями та завданнями.

 2. Підвищення рівня задоволеності клієнтів: БА часто відповідають за збір вимог та відгуків клієнтів.

 3. Раціональне використання ресурсів: БА відіграють критичну роль у забезпеченні того, щоб ресурси, зокрема час, бюджет і персонал, використовувалися найбільш ефективним та  результативним способом.

 4. Покращення взаєморозуміння та  зміцнення співпраці: БА часто виступають у  ролі мостику між командою розробки та зацікавленими сторонами, відіграючи важливу роль у забезпеченні спрямованості всіх на досягнення спільних цілей.

 5. Покращенння прозорості проекту: БА часто відповідають за надання регулярних оновлень та звітів щодо стану проєкту.

Визначення пріоритетів у розробці продукту

Існує кілька типів визначення пріоритетів, необхідних для розробки продукту. Деякі з них включають

 1. Пріоритезація беклогу: Це процес визначення пріоритетності елементів у беклозі на основі їхньої цінності (value), здійсненності (feasibility) та відповідності (alignment) загальним цілям і завданням проекту або продукту.

 2. Пріоритезація функціоналу: це процес визначення пріоритетності характеристик продукту на основі їх впливу на ринок і цільових споживачів, їх здійсненності та їх узгодженості із загальною стратегією продукту.

 3. Визначення пріоритетів для ринку та споживачів: Цей тип визначення пріоритетів передбачає врахування потреб ринку та споживачів при визначенні пріоритетності характеристик та функціональних можливостей продукту. Це може включати проведення ринкового дослідження, аналіз відгуків споживачів та конкурентний аналіз.

 4. Пріоритезація технічного боргу (tech debt): Це процес визначення пріоритетності технічних завдань і проблем, які необхідно вирішити, щоб підтримувати стабільність, продуктивність і масштабованість продукту.

 5. Пріоритезація управління ризиками: Це процес визначення пріоритетності ризиків, пов’язаних з проектом розробки продукту, та вжиття заходів для зменшення або управління цими ризиками.

 6. Визначення пріоритетів розподілу ресурсів: Це процес визначення пріоритетності завдань і проектів на основі наявності ресурсів, включаючи час, бюджет і персонал.

 7. Пріоритезація таймлайнів проєкту: Це процес визначення пріоритетності завдань і проектів на основі їх кінцевого терміну виконання і загального графіка проєкту.

У цій статті я зосереджуся на двох основних процесах визначення пріоритетів, в яких беруть участь БА: визначення пріоритетів для беклогу та визначення пріоритетності фіч (функцій). Це хоч і  пов’язані, але різні поняття. Ось їх порівняльна характеристика:

Пріоритезація беклогу:

 • Посилається на процес визначення пріоритетності елементів у беклозі, який є списком завдань, помилок і функцій, які необхідно вирішити.

 • Методи, що використовуються для визначення пріоритетів, можуть включати  метод MoSCoW, модель  Kano, матрицю Impact-Effort, аналіз витрат і вигод(Cost-Benefit analysis), та мапування історій користувачів (User story mapping).

 • Мета пріотерізації беклогу полягає у визначенні пріоритетності завдань на основі їхньої цінності, здійсненності та відповідності загальним цілям і завданням продукту.

 • Результатом пріоритизації беклогу є список пріоритетних завдань у беклозі, який може бути використаний для керування роботою команди розробників.

 • БА, продакт овнери та стейкхолдери відповідають за пріоритезацію беклогу.

 Пріоритезація функціоналу

 • Відноситься до процесу визначення пріоритетності функцій продукту.

 • Методи, що використовуються для визначення пріоритетності  функцій, можуть включати маркетингові дослідження, відгуки клієнтів та аналіз витрат і вигод.

 • Метою визначення пріоритетності функцій є встановлення пріоритетності функцій продукту на основі їхнього впливу на ринок і цільових споживачів, їхньої реалістичності та відповідності загальній стратегії продукту.

 • Результатом пріоритизації функцій є список з пріоритетами, який може бути використаний щоб керувати розробкою продукту .

 • За визначення пріоритетності  функцій відповідають продакт менеджери, маркет-ресерч спеціалісти та зацікавлені сторони.

Бізнес-аналіз та пріоритезація беклогу

Як БА, я часто відіграю ключову роль у визначенні пріоритетів у беклозі.  У таких проєктах я зазвичай відповідаю за збір та аналіз данних, які допомагають інформувати процес визначення пріоритетів. Хоча право власності на беклог належить продакт овнеру, я працюю над тим, щоб підтримувати його, збираючи вимоги від зацікавлених сторін, виконуючи дослідження ринку та аналізуючи дані про потреби та поведінку клієнтів, щоб допомогти визначити пріоритетність елементів у беклозі.

Цікава стаття: ВІГЕРСОПЕДІЯ – Основні практики для успішного бізнес-аналізу

Окрім збору та аналізу данних, я також брав участь у сприянні самого процесу визначення пріоритетів. Це може включати роботу з продакт менеджерами, продакт овнерами, розробниками та іншими зацікавленими сторонами для оцінки відносної важливості та цінності різних елементів у беклозі, а також ресурсів та зусиль, необхідних для їх реалізації.

Визначення пріоритетності користувацьких історій у беклозі є критично важливим завданням для БА і, зокрема, для продакт овнерів, які володіють беклогом. Деякі з практик, які я використовую, щоб допомогти продакт-провайдеру визначити пріоритетність користувацьких історій, включають в себе наступні:

 1. Відгуки клієнтів: Збір відгуків від клієнтів, щоб зрозуміти їхні потреби та пріоритети. Цей зворотній зв’язок використовується для визначення пріоритетності користувацьких історій, які стосуються їхніх больових точок та вимог.

 2. Узгодження з бізнес-цілями: Забезпечення відповідності користувацьких історій у беклозі загальним бізнес-цілям і завданням. Надавайте пріоритет історіям користувачів, які безпосередньо сприяють досягненню цих цілей.

 3. Технічна реалізованість: З урахуванням технічної реалізованості кожної користувацької історії. Надавайте пріоритет історіям користувачів, які можуть бути реалізовані швидко і з меншою кількістю технічних проблем.

 4. Вплив на користувацький досвід: Оцініть вплив кожної користувацької історії на досвід кінцевого користувача. Надавайте пріоритет історіям користувачів, які покращують загальний користувацький досвід і надають користувачам відчутні переваги.

 5. Залежності: Враховуйте залежності між історіями користувачів. Надавайте пріоритет історіям користувачів, які можуть бути надані незалежно або мають менше залежностей від інших історій.

 6. Аналіз витрат та вигод: Проведення аналізу витрат і вигод для оцінки цінності кожної користувацької історії відносно її вартості. Надавайте пріоритет історіям користувачів, які забезпечують найбільшу цінність за найменшу суму витрат.

 7. Потенціал команди: Врахування поточної спроможності та робочого навантаження команди. Пріоритезувати історії користувачів, які можуть бути виконані командою без перенапруження її ресурсів.

Загалом, наша роль у визначенні пріоритетів полягає в тому, щоб використовувати наші аналітичні навички та досвід, щоб допомогти продакт овнеру та команді приймати обґрунтовані рішення про те, на чому і коли фокусуватися, щоб максимізувати цінність виконуваної роботи.

Бізнес-аналіз і визначення пріоритетності функцій

Це більше стосується ролі продуктового менеджера, але в залежності від структури вашого проекту ви можете бути залучені до цього. У проєктах з розробки продукту я використовую кілька методів для визначення пріоритетів і прийняття рішень про те, на чому зосередитися. Деякі з них включають:

 1. Метод MoSCoW: Це метод визначення пріоритетів, який класифікує елементи на категорії Must-Have, Should-Have, Could-Have та Won’t-Have. Це допомагає визначити найважливіші елементи і відповідно розподілити ресурси.

 2. Модель Кано: Це інструмент для розуміння потреб клієнтів і визначення пріоритетності функцій на основі їхньої важливості для клієнта. Вона класифікує функції як обов’язкові, ефективні та приємні. Обов’язкові функції (Must-be) є очікуваними клієнтом та необхідними для функціонування продукту, функції ефективні або продуктивні (performance) сприяють підвищенню якості продукту, а привабливі  (Delighters) – це функції, які перевершують очікування клієнта і створюють “вау” фактор.

 3. Метод RICE: Це метод визначення пріоритетності ідей та ініціатив на основі їхнього потенційного впливу та здійсненності. RICE розшифровується як Reach, Impact, Confidence, and Effort (охоплення, вплив, впевненість та зусилля). Він допомагає розставити пріоритети, виходячи з того, чого можна досягти і наскільки легко їх реалізувати.

 4. Матриця Ейзенхауера(The Eisenhower matrix): Це інструмент прийняття рішень, який допомагає визначити пріоритетність завдань на основі їхньої важливості та терміновості. Він поділяє завдання на чотири квадранти:

 • Термінові та важливі(Urgent and Important)

 • важливі, але не термінові(Important but not Urgent)

 • термінові, але не важливі (Urgent but not Important)

 • та не термінові і не важливі (Not Urgent and Not Important)

Це допомагає визначити завдання, які потрібно вирішити в першу чергу, і ті, які можна делегувати або відкласти.

5. Lean Canvas: Це інструмент для визначення пріоритетів та перевірки ідей для нових продуктів або функцій. Він допомагає визначити ключові припущення та ризики, пов’язані з ідеєю, і визначити пріоритети, на яких слід зосередитися.

6.Матриця “вплив-зусилля”(Impact-Effort matrix): Ця матриця використовується для визначення пріоритетів у беклозі на основі їхнього впливу та зусиль, необхідних для їхньої реалізації. Найвищий пріоритет мають завдання з високим впливом і низькими зусиллями, за ними йдуть завдання з високим впливом і високими зусиллями, завдання з низьким впливом і низькими зусиллями, а також завдання з низьким впливом і високими зусиллями.

Зверніть увагу: Написання Аgile User Stories: ключові роздуми та техніки

7. Аналіз витрат і вигод(Cost-Benefit analysis): Цей аналіз використовується для визначення пріоритетності завдань у беклозі на основі витрат і вигод від кожного завдання. Найвищий пріоритет надається проєктам, які забезпечують найбільшу вигоду за найнижчу вартість.

8. Мапування історій користувачів (User story mapping): Ця методика передбачає організацію історій користувачів (user stories)на візуальній карті, щоб визначити їх пріоритетність на основі їх взаємозв’язку один з одним. Це дозволяє зацікавленим сторонам і команді розробників побачити загальну картину і визначити пріоритети історій, які забезпечують найбільшу цінність.

Незалежно від того, яку техніку ви оберете, важливо залучити вашу команду та зацікавлених сторін до процесу пріоритизації, а також регулярно переглядати та коригувати ваші пріоритети за потреби.

Оригінальна стаття – BA Skills – From Analysis Paralysis to Action: How Prioritization Can Help You Get Things Done від Obi Nwokedi, переклад – Галина Остапенко, ревью –  Олександра Серебрянська (Business Analysis Community Kyiv). Оригінальні фото від Ch_pski та Devin Avery з сайту Unsplash.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: