Застосування техніки UML “Діаграма варіантів використання” (Use Case Diagram)

Застосування техніки UML "Діаграма варіантів використання" (Use Case Diagram): Аналіз Системи Управління Складом

Аналіз системи управління складом

Управління складом відіграє ключову роль у безперервній роботі ланцюгів постачання та впливає на все, починаючи від контролю за запасами до виконання замовлень. У цій динамічній та вимогливій галузі точне моделювання та візуалізація взаємодій між учасниками системи і їхніми задачами є вирішальним фактором для організації добре структурованого та ефективного функціонування системи. Вдосконалені діаграми варіантів використання (Use case діаграми) є невід’ємним інструментом для досягнення цієї мети, що пропонує інноваційний підхід для підвищення зрозумілості, ефективності та підтримки системи управління складом.

Вступ

У цій статті ми дослідили трансформаційний потенціал вдосконалених технік для створення діаграм варіантів використання в контексті управління складом. Ми розглянемо багаторівневі діаграми варіантів використання, узагальнення, розширення та включення сценаріїв, звʼязки між сценаріями, узагальнення акторів, пакети та сегментацію. Ми також розкриємо, як ця методологія може виявити складнощі та неоднорідність всередині системи. Завдяки збалансованому підходу між складністю та зрозумілістю, ми прагнемо допомогти менеджерам складу, розробникам систем та зацікавленим сторонам оптимізувати процеси управління складом, а також досягти вражаючих результатів.

Отже, дозвольте нам показати секрети діаграм варіантів використання для підвищення ефективності і точності в управлінні складом.

Визначення ключових термінів

Узагальнення сценаріїв (Use Case Generalization)

Управління складом часто виявляє спільні риси у поведінці та взаємодії між різними сценаріями. Шляхом узагальнення сценаріїв ми можемо виявити загальні функціональності та абстрагувати їх у типовий сценарій. Наприклад, створюючи сценарій “Управління запасами”, ми можемо визначити основні завдання з управління запасами, такі як додавання нових елементів, оновлення кількості та проведення інвентаризації. Ця методика дозволяє уникнути зайвого, сприяє повторному використанню та спрощує процес обслуговування, об’єднуючи схожі функції в один сценарій.

Розширення сценаріїв (Use Case Extension)

У процесах управління запасами під час виконання сценарію часто зʼявляються необов’язкові функції. Розширення сценарію дозволяє нам модульно виявити ці варіації і інтегрувати їх як додаткові етапи основного сценарію. Наприклад, ми можемо створити розширення “Обробка повернення”, яке описує процес обробки повернених товарів як не обов’язковий етап у більш широкому сценарії “Управління запасами”. За допомогою розширення ми можемо зберігати основний сценарій та спрямувати його на основний процес, що поліпшить зрозумілість та обслуговуваність системи.

Включення сценарію (Use Case Inclusion)

У процесах управління запасами часто виникають послідовності дій, які повторюються у кількох сценаріях. Використання включення дозволяє ідентифікувати ці послідовності та відокремити їх як додаткові сценарії, які можна включати в основні процеси. Наприклад, може існувати сценарій “Оновлення кількості запасів”, який включає загальні кроки оновлення кількості певного товару на складі. Цей сценарій може бути доданий в інші процеси, які потребують оновлення кількості товарів, наприклад, “Отримання товарів” та “Виконання замовлень”. Використання включення поліпшує модульність, зменшує кількість зайвих елементів та сприяє консистентності у кількох сценаріях.

Звʼязки між сценаріями (Use Case Relationships)

Для відображення взаємин та залежностей між сценаріями в управлінні складом, акторами та іншими елементами системи використовують звʼязки між сценаріями. Такі звʼязки, як залежність, асоціація та реалізація, дозволяють отримати загальний огляд поведінки системи управління запасами та сприяють ефективній комунікації між зацікавленими сторонами. Наприклад, можна встановити залежність між сценаріями “Обробка замовлень” та “Управління запасами”.

Розуміння інформаційних систем складу

Визначення потоків інформації в системі

 • Запит на товар для магазинів надходить від головного офісу.
 • Товар надає постачальник.
 • Товар прибуває на склад.
 • Запаси зберігаються та організовуються.
 • Здійснюється розподіл між магазинами.
 • Магазини або споживачі отримують товар.

Збір вимог

Збір вимог є важливим етапом у впровадженні системи управління складом. Цей процес включає збір та документування потреб та очікувань зацікавлених сторін, що створює основу для діаграм варіантів використання. Шляхом взаємодії з керівниками складу, користувачами системи та іншими зацікавленими сторонами, збір визначає конкретні функції, межі та обмеження, які система управління складом повинна враховувати. Ці ключові концепції  далі трансформуються у відповідні сценарії використання, які є основою для розробки вдосконалених діаграм варіантів використання, що візуалізують взаємодії та зв’язки в системі.

Актори та сценарії

Користувачі системи Основні (функції) випадки використання
Директор
 • Аутентифікація
 • Генерація графічних діаграм
 • Управління сервісами
 • Управління меню
 • Друк
 • Генерація звітів
 • Управління відділами
 • Вихід із системи
Адміністратор
 • Аутентифікація
 • Генерація графічних діаграм
 • Управління користувацькими обліковими записами
 • Управління правами облікових записів
 • Генерація звітів
 • Вихід із системи
Менеджер запасів
 • Аутентифікація
 • Управління товарами
 • Управління категоріями товарів
 • Друк
 • Вихід із системи
Керівник складу
 • Аутентифікація
 • Управління запитами
 • Друк
 • Генерація звітів
 • Вихід із системи

 

Метою є забезпечення розробки системи управління складом з урахуванням потреб користувачів та їх робочих процесів. Процес включає участь системних адміністраторів та інших зацікавлених сторін для виявлення вимог до зручності використання, інтерфейсу для користувача та особливостей доступу.

Пакети сценаріїв

Використання пакетів сценаріїв для організації модульної структури системи управління складом сприяє покращенню її керованості та лаконічній візуалізації. Групування взаємопов’язаних сценаріїв в межах конкретних пакетів дозволяє створювати структуроване та компактне відображення функціональних областей системи управління складом. Наприклад, можна виділити пакети, такі як “Управління Попитом,” “Управління Організацією,” та “Системна Безпека,” в яких групуються відповідні сценарії використання для кожної конкретної області функціональності.

Пакети сценаріїв сприяють кращому розумінню і навігації в складних системах управління складом та обслуговуванню моделі системи.

Далі ми опишемо проектування кожної діаграми варіантів використання в межах кожного пакету.

Опис

У статті “Покращення управління складом за допомогою вдосконалених діаграм варіантів використання” текстовий опис відіграє критичну роль та надає важливі пояснення до схем, наведених в удосконалених діаграмах варіантів використання. Текстові описи виходять за межі абстрактного уявлення сценаріїв та звʼязків, надаючи більше даних про кожен сценарій, його етапи, дії та умови. Крім того, описи показують ролі та відповідальності акторів у системі управління складом, що дозволяє краще розуміти їх взаємодію з системою. Реальні приклади, найкращі практики та деталі реалізації роблять статтю більш зрозумілою та практичною для читачів. Описи виявляють складнощі, пов’язані з управлінням складом, і дозволяють зацікавленим сторонам ефективно оптимізувати свої процеси.

Діаграми використання систем

Глобальні діаграми використання систем

Зображення демонструє всіх користувачів, які взаємодіють із системою, та їхні функціональні можливості. 

Користувачів зображено поза схемою у відповідності до їх функцій та звʼязків з системою. Зокрема, керівника, адміністратора, менеджера складу та менеджера запасів всі ці ролі узагальнено як користувачів системи (акторів).

Діаграма варіантів використання “Аутентифікація” 

Сценарій, що описує керування обліковим записом користувача, надано далі. Адміністратор відповідає за керування обліковими записами та встановлення статусів акаунтів. Для того, щоб керувати акаунтами, йому необхідно пройти аутентифікацію в системі. Сценарії модифікації, реєстрації та видалення облікового запису узагальнені як управління обліковим записом і вимагають відображення облікового запису. 

Ми розглянемо опис кожного сценарію. Сценарії будуть розбиті на більш детальні під-сценарії. Далі наведено текстовий опис кожного сценарію аутентифікації. 

Порядок ідентифікації
Назва: Аутентифікація

Мета: Дозволити користувачам увійти в систему

Учасники: керівник складу, менеджер запасів, директор, адміністратор

Опис сценарію
Передумова: Запуск системи

Основний сценарій:

 1. Введення логіна та пароля, запит;
 2. Інформація перевіряється системою в базі даних;
 3. Система показує сторінку вітання користувачу, якщо інформація є в базі даних;

Альтернативний сценарій

            3a. Система показує повідомлення про помилку користувачу;

            3b. Система повертається до кроку 1.

Діаграма “Управління попитом” 

Наступна діаграма показує, що менеджер складу відповідає за обробку, призначення та підтвердження замовлень, зокрема, підтвердження, відхилення та утримання замовлень. Для здійснення цих операцій менеджер складу аутентифікується в системі та переглядає списки замовлень. А перед виходом з системи, він отримає повідомлення.

Висновок

Удосконалені методи створення діаграм варіантів використання надають значні переваги у моделюванні систем управління складом. Використовуючи багаторівневі діаграми та застосовуючи концепції узагальнення сценаріїв, розширень, включень, звʼязків, узагальнення акторів, пакетів та сегментів, покращується розуміння та зʼявляється можливість повторного використання і обслуговування моделей систем управління складом. Ці техніки дозволяють ефективно враховувати складнощі та нюанси процесів управління складом, що сприяє створенню більш ефективних та стійких конструкцій системи.

Важливо відзначити, що володіння удосконаленими техніками створення діаграм варіантів використання вимагає практики та їх адаптації до конкретних вимог вашої системи управління складом. Постійне покращення навичок моделювання та їх відповідність потребам вашого проекту дозволить вам використовувати повний потенціал діаграм варіантів використання для успішної розробки системи управління складом.

Оригінальна стаття – Applying UML “Use Case Diagram” techniques: Warehouse Management System Analysis, переклад – Олександра Золотова, ревью – Іван Вільчавський. Зображення згенероване за допомогою DALL-E у ChatGPT.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: