ЗАПИТАННЯ З ІНТЕРВ’Ю: Хто такі Agile Бізнес-Аналітики?

ЗАПИТАННЯ З ІНТЕРВ'Ю: Що таке Agile Бізнес-Аналітик?

Запитання на співбесіді для бізнес-аналітиків (БА) та системних аналітиків (СА)

Хто такі Agile Бізнес-аналітики?

У загальних рисах, Agile бізнес-аналітик – це БА, який виконує свою роботу в гнучкому (agile) середовищі, або як член Agile команди, або як частина такої команди програми/портфоліо.  Насправді бізнес-аналітик не може називати себе гнучким (використовувати приставку Agile) лише тому, що він працює в гнучкій команді.  Щоб бути гнучким бізнес-аналітиком, він повинен адаптувати свої традиційні методи бізнес-аналізу та мислення до принципів і практик Agile методологій.

Ось деякі з характеристик Agile бізнес-аналітика:

 • Бере участь в ітеративному та інкрементальному життєвому циклі проєкту, з можливістю адаптуватися до мінливих вимог і пріоритетів протягом усього процесу розробки.
 • Зосереджується на полегшеній документації, використовуючи історії користувачів (user stories) та критерії прийомки (acceptance criteria) для фіксації вимог у більш стислому та легкому для сприйняття форматі.
 • Сприймає зміни та адаптується до вимог, що змінюються, з можливістю змінювати пріоритети та корегувати фокус у відповідь на зворотній зв’язок замовника та мінливі потреби бізнесу.
 • Заохочує часту та безперервну співпрацю з замовником протягом усього процесу розробки, з регулярними сеансами зворотного зв’язку та демонстраціями.
 • Наголошує на співпраці та командній роботі, часто тісно співпрацюючи з міжфункціональними командами, які включають розробників, тестувальників та інших зацікавлених сторін.
 • Надає пріоритет постачанню мінімально життєздатних продуктів (MVP) або збільшенню цінності за короткі, фіксовані часові рамки, відомі як спринти.

Деякі з обов’язків Agile бізнес-аналітика включають:

 • Історії користувачів (User Stories) – співпраця із зацікавленими сторонами для визначення та пріоритезації історій користувачів, які є стислим описом функціональності, з точки зору кінцевого користувача.
 • Пріоритезація (Prioritization) – допомога пріоритезації фічей та історій користувачів на основі бізнес-цінності, потреб клієнтів і обмежень проєкту.
 • Комунікація (Communication) – виступати мостом між технічними та нетехнічними зацікавленими сторонами, переводячи бізнес-потреби в технічні вимоги і навпаки.
 • Доопрацювання беклогу (Backlog Refinement) – брати участь у сесіях з доопрацювання беклогу, щоб переконатися, що беклог продукту добре підтримується, розставлений за пріоритетами і готовий до майбутніх спринтів.
 • Документація – документувати вимоги, використовуючи користувацькі історії з критеріями прийомки.

Agile бізнес-аналітик також повинен бути достатньо гнучким, щоб брати на себе обов’язки інших членів agile команди, такі як: власник продукту, скрам-майстер і тестувальник.

Хоча більшість традиційних навичок бізнес-аналізу дуже добре застосовуються в гнучкому (agile) середовищі, для переходу до ролі agile бізнес-аналітика практикуючий фахівець повинен:

 • Вивчити та прийняти принципи, практики та, найголовніше, мислення lean та agile.
 • Ознайомитися з такими гнучкими методологіями, як Scrum, Kanban, Extreme Programming та Scaled Agile Framework (SAFe).
 • Зрозуміти основи роботи Scrum-команди, зокрема її ключові ролі, такі як власник продукту (product owner), скрам-майстер і продакт-менеджер, а також її церемонії (рутину), включаючи щоденні стендапи (мітинги), планування спринта, спринт-рев’ю і ретроспективи.
 • Прийняти загальні артефакти, що використовуються в гнучких методологіях, такі як беклог продукту (product backlog), епіки (epics), історії користувачів (user stories) та критерії прийомки (acceptance criteria).
 • Ознайомитися з такими agile інструментами, як Jira, Azure DevOps та VersionOne.

Отже, що таке agile бізнес-аналітик? Підсумовуючи, agile бізнес-аналітик відіграє вирішальну роль у забезпеченні того, щоб команда розробників надавала цінність для замовника, узгоджуючи роботу з бізнес-цілями, сприяючи співпраці та адаптуючись до мінливих вимог протягом усього процесу agile розробки.

Оригінальна стаття – What is an Agile Business Analyst?, переклад – Ольга Козуб, ревью – Іван Вільчавський. Зображення згенероване DALL-E.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: